Publications

Note: *, Co-first author; #, Corresponding author

2023

Luyan Tian, Xiaozhen Huang# (2023) Application value of protein phase separation mechanism of flowering regulation in de novo domestication. Hereditas(Beijing).45(9): 754-764

http://www.chinagene.cn/CN/10.16288/j.yczz.23-165
PDF

Qianwen Lv, Yongfang Yang# (2023) The biological functions of peptide signaling in plant and the advances on its utilization for crop improvement. Hereditas(Beijing).45(9): 813-828.

http://www.chinagene.cn/CN/10.16288/j.yczz.23-169
PDF

2022

Choon-Tak Kwon, Lingli Tang, Xingang Wang, lacopo Gentile, Anat Hendelman, Gina Robitaille, Joyce Van Eck, Cao Xu# & Zachary B. Lippman# (2022) Dynamic evolution of small signalling peptide compensation in plant stem cell control. Nature Plants. 8(4):346-355.

https://www.nature.com/articles/s41477-022-01118-w
PDF

News & Views

https://mp.weixin.qq.com/s/j8ueushm-m6bh0cDmuGpdQ

Xiaozhen Huang*, Nan Xiao*, Yupan Zou, Yue Xie, Lingli Tang, Yueqin Zhang, Yuan Yu, Yiting Li, Cao Xu# (2022) Heterotypic transcriptional condensates formed by prion-like paralogous proteins canalize flowering transition in tomato. Genome Biology. 23(1):78.

https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-022-02646-6
PDF

News & Views

https://mp.weixin.qq.com/s/PWQrqmsMXDhQ43IacW5w9w

Yue Xie, Tinghao Zhang, Xiaozhen Huang, Cao Xu# (2022) A two-in-one breeding strategy boosts rapid utilization of wild species and elite cultivars. Plant Biotechnology Journal. 20(5):800-802.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.13788
PDF

News & Views

https://mp.weixin.qq.com/s/G6QymmC9jCZAtqX3vmOixw

2021

Xiaozhen Huang*, Shudong Chen*, Weiping Li, Lingli Tang, Yueqin Zhang, Ning Yang, Yupan Zou, Xiawan Zhai, Nan Xiao, Wei Liu, Pilong Li# & Cao Xu# (2021) ROS regulated reversible protein phase separation synchronizes plant flowering. Nature Chemical Biology. 17(5):549~557 (Featured Article, Highlighted by Nature Chemical Biology, Feb. 25. 2021).

https://www.nature.com/articles/s41589-021-00739-0
PDF

News & Views

https://mp.weixin.qq.com/s/-z0g_xBwJwk3bO5Lw-cNZA

2020

Lichan Tu*, Ping Su*, Zhongren Zhang*, Linhui Gao, Jiadian Wang, Tianyuan Hu, Jiawei Zhou, Yifeng Zhang, Yujun Zhao, Yuan Liu, Yadi Song, Yuru Tong, Yun Lu, Jian Yang, Cao Xu, Meirong Jia, Reuben J. Peters, Luqi Huang# & Wei Gao# (2020) Genome of Tripterygium wilfordii and identification of cytochrome P450 involved in triptolide biosynthesis. Nature Communications. 11: 971

https://www.nature.com/articles/s41467-020-14776-1
PDF

2019

Daniel Rodriguez-Leal*, Cao Xu*, Choon-Tak Kwon, Cara Soyars, Edgar Demesa-Arevalo, Jarrett Man, Lei Liu, Zachary H. Lemmon, Daniel S. Jones, Joyce Van Eck, David P. Jackson#, Madelaine E. Bartlett#, Zachary L. Nimchuk# and Zachary B. Lippman# (2019) Evolution of buffering in a genetic circuit controlling plant stem cell proliferation. Nature Genetics. 51(5): 786-792 (Highlighted by Nature Genetics 51, 770-771, 2019).

https://www.nature.com/articles/s41588-019-0389-8
PDF

News & Views

Different ways to be redundant

https://www.nature.com/articles/s41588-019-0406-y

2018

Tingdong Li*, Xinping Yang*, Yuan Yu*, Xiaomin Si, Xiawan Zhai, Huawei Zhang, Wenxia Dong, Caixia Gao# & Cao Xu# (2018) Domestication of wild tomato is accelerated by genome editing. Nature Biotechnology. doi:10.1038/nbt.4273 (Highlighted by Nature, Oct. 2. 2018)

https://www.nature.com/articles/nbt.4273
PDF

News & Views

Super-tomato shows what plant scientists can do

https://www.nature.com/articles/d41586-018-06915-y

CRISPR Can Make Old Tomatoes, New Tomatoes

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/10/04/crispr-can-make-old-tomatoes-new-tomatoes/#.XPeedFMza7M

De novo domestication of wild tomato using genome editing

https://www.nature.com/articles/nbt.4272

Xiaozhen Huang, Lingli Tang, Yuan Yu, Justin Dalrymple, Zachary B. Lippman# & Cao Xu# (2018) Control of flowering and inflorescence architecture in tomato by synergistic interactions between ALOG transcription factors. Journal of Genetics and Genomics. doi: 10.1016/j.jgg.2018.03.008.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1673852718300869?via%3Dihub
PDF

Ning Zhang*, Hong Yu*, Hao Yu*, Yueyue Cai, Linzhou Huang, Cao Xu, Guosheng Xiong, Xiangbing Meng, Jiyao Wang, Haofeng Chen, Guifu Liu, Yanhui Jing, Yundong Yuan, Yan Liang, Shujia Li, Steven M Smith, Jiayang Li, and Yonghong Wang# (2018) A core regulatory pathway controlling rice tiller angle mediated by the LAZY1-dependent asymmetric distribution of auxin. Plant Cell. doi: 10.1105/tpc.18.00063.

https://academic.oup.com/plcell/article/30/7/1461/6100086
PDF

2016

Cao Xu, Soon Ju Park, Joyce Van Eck, and Zachary B. Lippman# (2016) Control of inflorescence architecture in tomato by BTB/POZ transcriptional regulators. Genes & Development. 30(18): 2048- 2061. (Recommended by F1000 Prime)

http://genesdev.cshlp.org/content/30/18/2048
PDF

2015

Cao Xu*, Katie L. Liberatore*, Cora A MacAlister, Zejun Huang, Yi-Hsuan Chu, Ke Jiang, Christopher Brooks, Mari Ogawa-Ohnishi, Guangyan Xiong, Markus Pauly, Joyce Van Eck, Yoshikatsu Matsubayashi, Esther van der Knaap & Zachary B Lippman# (2015) A cascade of arabinosyltransferases controls shoot meristem size in tomato. Nature Genetics. 47(7): 784-792. (Featured on the cover, Highlighted by Nature Genetics 47, 698–699 (2015), by Science, May. 25, 2015, Recommended by F1000 Prime)

https://www.nature.com/articles/ng.3309
PDF

News & Views

Sweet size control in tomato

https://www.nature.com/articles/nbt.4272

Scientists find way to create supersized fruit

https://www.nature.com/articles/nbt.4272

2012

Cao Xu*, Yonghong Wang*, Yanchun Yu*, Jingbo Duan, Zhigang Liao, Guosheng Xiong, Xiangbing Meng, Guifu Liu, Qian Qian# & Jiayang Li# (2012) Degradation of MONOCULM 1 by APC/CTAD1 regulates rice tillering. Nature Communications. 3:750.

https://www.nature.com/articles/ncomms1743
PDF
Plant Functional Genomics and Peptidomics Group
京ICP备09063187号-1